Đầu tư hiệu quả - WinTrades

Một vài tính năng tuyệt vời của WinTrades!

Khuyến nghị mua/bán

Chúng tôi sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để tìm ra các cổ phiếu hàng đầu đang và vượt trội so với thị trường chung. Khác hẳn với các sản phẩm đầu tư ngắn hạn khác.

Hiệu suất giao dịch

Với hơn 80% các giao dịch có lãi. Chúng tôi tìm kiếm những giao dịch nhanh. Hầu hết các giao dịch sẽ có mục tiêu lợi nhuận khoảng 7% và hạn chế rủi ro với mức cắt lỗ khoảng 3%.

Xếp hạng cổ phiếu

Chúng tôi xếp hạng cổ phiếu theo IBD Rating của O’Neil. Bộ xếp hạng của WinTrades có 4 chỉ số chính là RS Rating, A/D Rating, EPS Rating, và Composite Rating.

Hiệu suất tài khoản

Bạn có thể so sánh lãi/lỗ danh mục của mình đang nắm giữ với chỉ số VNIndex để có thể quản lý danh mục tốt hơn.

Khách hàng của chúng tôi
nói về WinTrades!

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ứng dụng thiết kế rất đơn giản, không cần quá nhiều chức năng nhưng vẫn hỗ trợ tốt nhu cầu đầu tư ngắn hạn, đặc biệt là ứng dụng tập trung vào phương pháo đầu tư CANSLIM® - một phương pháp mà mình rất hâm mộ.

Givers Win

Mã khuyến nghị khá ổn. Thanks

Mit Tit

Rât dễ sử dụng cảm ơn nhà phát hành

Hoang Ha

Rất thích ứng dụng này, tôi có thể tìm kiếm các ý tưởng đầu tư một cách nhanh chóng.

Ứng dụng WinTrades có sẵn cho mọi nền tảng. Hãy tải ngay bây giờ!

Để hỗ trợ nhà đầu tư tốt nhất, chúng tôi cung cấp ứng dụng đa nền tảng, thiết kế thân thiện cho nhà đầu tư dễ dàng sử dụng, và nhận thông báo kịp thời để ra quyết định.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi!

Nhân viên tư vấn của chúng tôi đang chờ bạn liên hệ, hãy cảm giác thoải mái khi liên lạc với chúng tôi.