Điện và cổ phiếu Điện ( Phần 2)

Điện và cổ phiếu Điện ( Phần 2)

Dự báo sản lượng Điện thiếu hụt toàn hệ thống đạt hơn 13 tỷ KWH trong năm 2023

 

Về mặt cơ cấu nguồn điện, năm 2023 chúng ta nhận thấy không có sự thay đổi nào quá lớn về cơ cấu nhưng có thể thấy xu hướng thay đổi của 1 số nguồn điện dựa trên yếu tố Khí hậu và công suất.

Nhưng rõ nét nhất đó là việc sự bùng nổ về năng lượng tái tạo đặc biệt là mảng Điện gió trong năm 2022 và xu hướng gia tăng trong năm 2023. Trong đó Trung Nam Group hiện đang đóng góp 1,6 GW nguồn điện NLTT chủ yếu là Điện gió và Điện mặt trời. Tập đoàn sẽ tăng gấp 3 lần công suât hiện tại đến năm 2026, tập trung điện gió gần bờ và ngoài khơi.

Trong năm 2023:

Thủy điện: Điều kiện thủy văn thuận lợi có thể sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2023, kéo theo sản lượng thủy điện sản xuất và cung ứng trên toàn hệ thống tăng 25-26% yoy và đạt khoảng 125 triệu kWh vào năm 2023. Các doanh nghiệp thủy điện như CHP, S4A, TBC, SBA, VSH, SJD duy trì tích cực.

Điện than: Việt Nam tiếp tục nhập khẩu than khi nguồn tài nguyên này là có hạn, dự báo nhu cầu sẽ ngày càng tăng đến năm 2035 từ 94  lên 127 triệu tấn/năm. Dự báo KHẢ QUAN về DÀI HẠN cho các doanh nghiệp như POW,NT2,PGV,HND,QTP
Mặc dù nhu cầu tăng nhưng các doanh nghiệp Nhiệt điên than vẫn chịu áp lực từ chi phí đầu vào khi xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp diễn