Ý tưởng giao dịch ngày 05/09/2022: PHR,CTD

Ý tưởng giao dịch ngày 05/09/2022: PHR,CTD

Ý tưởng giao dịch trading theo CANSLIM ngày 06/09/2022

Danh mục cổ phiếu đột biến tăng giá: https://app.fiinboard.com/ideas/14494

PHR tăng nhẹ 2.12% với thanh khoản đột biến so với mức bình quân 20 ngày. Phiên giao dịch ngày 05/09, PHR đóng cửa cao hơn so với vùng kháng cự ngắn hạn 71.8 được thiết lập ngày  08/08.

Chỉ số sức mạnh của PHR đạt 81/99 ở mức RẤT TỐT tương ứng với việc cổ phiếu nằm trong 20% cổ phiếu có hiệu suất đầu tư tốt nhất.Sức mạnh của cổ phiếu tiếp tục có xu hướng vượt đỉnh và chinh phục các mốc chỉ số cao mới.

Theo thống kê của Fiinboard, PHR đạt 85/99 điểm Tổng hợp

Danh mục cổ phiếu tiêu điểm : https://app.fiinboard.com/ideas/14496

CTD giảm nhẹ 1.38% so với phiên giao dịch trước đó và thanh khoản thấp hơn với mức bình quân 20 ngày. Cổ phiếu luôn có xu hướng duy trì vị thế và bám biên trên các đường trung bình động 20 ngày.

Chỉ số sức mạnh giá của CTD vẫn duy trì ở mức TỐT khi RS Rating đạt 76/99 và tiếp tục chinh phục vùng giá cao mới Cơ hội giao dịch của HAX được mở ra khi cổ phiếu có xu hướng tích lũy trong các phiên tới và có thể retest lại vùng hỗ trợ 67-68

Để nhận tư vấn tham gia tại

iOS https://wingroup.page.link/6eZ4

Android https://wingroup.page.link/n3UL

Để tham khảo các ý tưởng, cổ phiếu trong ngày xin mời tham gia tại  https://app.fiinboard.com

Để mở tài khoản chứng khoán: https://account.vdsc.com.vn/broker/5CFE0C3EA4C0BDAF264FFA432E119C96